July 16, 2019

Guangzhou Open: Tuesday (Nansha Marina Photocall)

June 22, 2019

Huangshan Championship: Saturday (Round 2)

June 21, 2019

Huangshan Championshi: Thursday/Friday (Round 1)

June 17, 2019

Suzhou Open: Sunday (Round 4)

June 15, 2019

Suzhou Open: Saturday (Round 3)

June 14, 2019

Suzhou Open: Friday (Round 2)

June 13, 2019

Suzhou Open: Thursday (Round 1)

June 11, 2019

Suzhou Open: Tuesday (Photocall)

May 26, 2019

Nantong Championship: Sunday (Round 4)